Telefon(+420) 601 338 528
Po-Pá: 8:00-15:00
Autorizovaný servis oken a dveří

Obchodní podmínky ASOK – Autorizovaný servis oken (platné k 19.8.2015)

Provedením objednávky zákazník (dále jen Objednatel) potvrzuje, že byl seznámen s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Za objednávku je považována objednávka provedená přes telefon, e-mail, dopis, fax, přes formulář Dodavatele či objednávka sdělená osobně zaměstnanci Dodavatele, externímu dodavateli Dodavatele nebo jiné jednání Objednatele, které lze považovat za provedení objednávky.

1. Základní údaje, kontakty

1.1. Provozovatel a fakturační údaje

Značka ASOK – Autorizovaný servis oken se členem skupiny:
OKNOSTYL group s.r.o.
IČ: 276 89 719
DIČ: CZ27689719
Sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Společnost vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299

1.2. Korespondenční adresa a adresa pro uplatnění písemné reklamace

ASOK – Autorizovaný servis oken
OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51 664 34 Kuřim

1.3. Kontaktní údaje

Infolinka

Telefon: (+420) 601 338 528 , e-mail: servis@asok.cz
Pracovní doba našeho klientského centra je v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00.

Sídlo, sklad a kanceláře společnosti

Tišnovská 2029/51, Kuřim, PSČ: 664 34
Pracovní doba je v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00.

1.4. Číslo účtu pro bezhotovostní platby

43-7118030207 / 0100 (měna CZK, bankovní ústav KB)

2. Nabízené služby a zboží

Dodavatel zákazníkovi, odběrateli (dále jen „Objednatel“) nabízí komplexní služby spojené se servisem otvorových výplní (oken, dveří, vrat apod). Mimo servisní služby nabízí také montáž nových oken a dveří na klíč, prověření termovizí a další služby prezentované na www.asok.cz

3. Platební podmínky

Před vlastní realizací může být vyžadován podpis závazné objednávky, ve které je specifikován předmět dodávky, cena, termín apod.

3.1. Servisní zásahy malého rozsahu

Pro servisní zásahy malého rozsahu není standardně požadována záloha.

Objednatel provede platbu za provedené úkony, dodané služby, zboží či komponenty po ukončení návštěvy technika v hotovosti na příjmový doklad.

Platba za tyto služby je účtována dle platného ceníku Dodavatele uvedeného na www.asok.cz.

3.2. Servisní zásahy většího rozsahu

U větších objednávek může být požadována před započetím realizace záloha. Ve většině případů je také zhotovena cenová nabídka, jejímž obsahem je specifikace objednaných úkonů, služeb a zboží. Doplatek, není-li uvedeno v oboustraně odsouhlasené a podepsané objednávce jinak, je prováděn za stejných podmínek jako v bodě 3.1

3.3. Výměna otvorových výplní (oken, dveří, vrat….) za nové

Cena za nové výrobky je individuální a je předmětem přesného nacenění a následné cenové nabídky, kterou překládá Dodavatel Objednateli před podpisem smlouvy. Před zadáním do výroby nových otvorových výplní je dle smlouvy o dílo vyžadována záloha ve výši 50%. Doplatek je prováděn za stejných podmínek jako v bodě 3.1

4. Dodací podmínky

4.1. Servis otvorových výplní – zakázka malého rozsahu

Region Morava: 2 - 5 pracovních dní
Region Čechy: 3 – 10 pracovních dní
Havarijní služba je provozována v regionu Jihomoravský kraj s dojezdovou dobou 24 hodin v období pracovní pondělí – pátek.

V sezóně může dojít k výraznému prodloužení dojezdové doby technika. Toto prodloužení nelze považovat za porušení dodacích podmínek.

4.2. Servis otvorových výplní – zakázka většího rozsahu

Termín provedení servisu u zakázek většího rozsahu je stanoven individuálně v cenové nabídce nebo objednávce.

4.3. Dodání otvorových výplní (oken, dveří, vrat….)

Termín pro dodání nových otvorových výplní (oken, dveří, vrat,…) je stanoven individuálně v cenové nabídce, objednávce nebo smlouvě.

5. Záruční podmínky

Na provedené servisní úkony poskytujeme záruku 3 měsíce, na drobné komponenty 6 měsíců a na celé nové výrobky (nové okno, nová žaluzie apod.) záruku 24 měsíců.

6. Storna, nepřevzaté zboží

6.1. Po provedení objednávky je objednávka považována za závaznou. Za závaznou objednávku je považována objednávka provedená přes telefon, e-mail, dopis, fax, přes formulář Dodavatele či objednávka sdělená osobně se zaměstnanci Dodavatele.

6.2. Objednatel má možnost bezplatně stornovat svoji objednávku nejpozději do 12 hodin (720 minut). U objednávek havarijního servisu je možné bezplatné storno provést nejpozději do 1 hodiny (60 minut).

6.3. Objednatel má právo na zrušení objednávky. Prokazatelné přiměřené běžné náklady, které však s tímto dodatečným zrušením objednávky Dodavateli již vznikly, je Dodavatel oprávněn Objednateli naúčtovat a v případě jejich neuhrazení po Objednateli dále vymáhat.

6.4. V případě, kdy Objednatel objednané zboží a služby v dohodnutý termín, dobu a místě nepřevezme, je Dodavatel oprávněn prokazatelné přiměřené běžné náklady spojené s dodatečným znovu dodáváním, naúčtovat Objednateli a v případě jejich neuhrazení je po Objednateli dále vymáhat.

6.5. V případě, kdy Objednatel neprovede úhradu za řádně dodané úkony, služby či zboží, je technik Dodavatele oprávněn demontovat dodané zboží, komponenty a vrátit servisované nebo montované prvky do původního stavu. Dodavatel je také oprávněn dodatečně vymáhat vzniklé náklady s provedenými úkony, které nebyly uhrazeny.

7. Ostatní ujednání

7.1. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem Dodavatele

7.2. Zobrazení barevnosti na monitoru počítače nemusí odpovídat odstínu skutečného výrobku

8. Ochrana osobních údajů

Prohlášení najdete na stránce Zpracování osobních údajů

9. Poučení o právech a povinnostech dle NOZ

Odstoupení od smlouvy
§ 1829
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1837
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

§ 1820
Sdělení před uzavřením smlouvy
(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva (viz formulář), jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády 363/2013),
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
Zajímá vás, jak probíhá typická zakázka od začátku do konce?
Podívejte se krok po kroku.
Zajímá vás, jak probíhá typická zakázka od začátku do konce?
Pomůžeme vám s požadovanou opravou

Zkuste nám co nejpodrobněji popsat váš problém - odpovíme vám do 24 hodin.
Nebo volejte (+420) 601 338 528, Po-Pá: 8:00-15:00

Kontaktujte mě
Špatný formátŠpatný formát
Chci zaslat cenovou nabídku
Okna a balkonové dveře
Vchodové dveře
Příslušenství
Špatný formátŠpatný formát
Největší výhody našich servisních služeb
 
SpolehlivostSpolehlivostzázemí stabilní společnosti a dlouholeté praxe
Záruka na provedení práceZáruka na provedení práceposkytujeme záruku na servis, drobné komponenty a celé nové výrobky
Rychlost řešeníRychlost řešenína opravu závady nebudete muset čekat dlouhé týdny ani měsíce
Plošné pokrytíPlošné pokrytízajistíme vám servis po celé ČR
Široká nabídka služebŠiroká nabídka služebporadíme si s ledajakým problémem
Oprava oken různých výrobců
 
Vyřešíme opravu a servis oken nehledě na jejich výrobce
Naši partneři
 • Simonswerk
 • Soudal
 • Winkhaus
 • Maco
 • Roto střešní okna
 • TRIDO
 • ACT servis
 • Richter Czech
 • Illbruck
 • Isotra
 • Hoppe
 • a další
a další